1. מועדון "מטיילים ביחד 4x4" (להלן: "המועדון", "אתר Travel4x4.co.il") הוקם כמועדון חברים לטיולי שטח חווייתיים ואירועים בטבע, טיולי ג'יפים מאורגנים בארץ ובעולם המודרכים על ידי המדריכים הטובים בישראל. המועדון הינו מועדון טיולים מסחרי פרטי בבעלות חברת גרופהום יזמות בע"מ ומשה תורן מנהל ומדריך המועדון.

2. המועדון מארגן טיולי ג'יפים וג'יפונים מודרכים והדרכות נהיגת שטח בהנחות למנויי כרטיס מועדון. כרטיס המועדון מקנה גם הטבות והנחות במגוון תחומים הקשורים לטיולים כגון: ציוד לשטח, חאנים, אביזרים לרכב, הנחות בדלק, אירועי שטח, ועוד.

3. הטיולים המאורגנים במועדון מתבצעים על ידי מדריכים מקצועיים ומנוסים בדמי השתתפות של 290 ש"ח למנויי כרטיס המועדון במקום 350 ₪ והדרכות נהיגת שטח ב-250 ש"ח במקום 450 ש"ח. מטיילים שאין ברשותם רכב יכולים להצטרף לג'יפ המדריך בעלות של 290 ש"ח לאדם ליום טיול (למנויי מועדון) במקום 350 ש"ח. טיולים אתגריים ומסעות מתומחרים בנפרד.

4. יחד עם זאת טיולי שטח 4x4 הינם פעילות אתגרית הטומנת בחובה לעיתים סיכונים שונים בזמן נסיעה עם הרכב בשטח כגון נזקים לרכב ו/או פגיעות במרכב התחתון של הרכב ו/או נזקים לרכב בזמן גרירה וחילוץ הרכב ו/או פציעות גוף ו/או נכויות ו/או מקרי מוות ו/או נזקים לג'יפ מכל סוג אפשרי הקשור לנהיגה בשטחים טכניים ו/או נזקים לגופו או רכושו של צד ג'.

5. לפיכך ועל מנת שתוכל ליהנות מפעילויות השטח (טיולים, הדרכות ואירועי שטח) המוצעות במסגרת המועדון הנך מתבקש לקרוא בעיון את האמור להלן בטרם הצטרפותך למועדון ולכל פעילויות השטח במסגרתו. בעצם הצטרפותך לפעילות המועדון בשטח, טיולי המועדון והדרכות נהיגת שטח, הנך מתחייב/ת ומצהיר/ה ומסכים/מה לתנאים הבאים:

6. הריני פוטר מראש את מדריך הטיול ו/או את חברת גרופהום יזמות בע"מ המנהלת את המועדון ו/או מפרסם מסלול הטיול ו/או המועדון לרבות בעליו, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו מכל אחריות בשל נזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו ו/או יגרמו לי, לגופי, לרכושי ו/או למשפחתי ו/או לנוסעים ברכבי ו/או לצד ג' כלשהוא בין אם נגרמו באופן ישיר כתוצאה מהליכה או נפילה בטיול מחוץ לרכב ובין אם נגרמו באופן עקיף עקב הנסיעה עם הרכב בטיול (להלן: "הנזק"). כמו כן, הריני מוותר בזאת באורח סופי, גמור ובלתי חוזר על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שיש לי ו/או תהיה לי כנגד המועדון ו/או מנהליו ו/או מוביל/מדריך הטיול ו/או יוזם או מתכנן הטיול או מי מהם, אשר מבוססת או נובעת באופן ישיר או עקיף לנסיעה בטיול ו/או לטיול הרגלי מחוץ לרכב במהלך הטיול.

7. הריני מצהיר כי אני בעל רישיון נהיגה וביטוח חובה וצד ג' בתוקף לכיסוי כל נזק שייגרם לי או על ידי בטיולי השטח ובפעילויות שמקיים המועדון בשטח. דמי השתתפות בטיולים אינם כוללים כיסוי ביטוח תאונות אישיות למקרה של פגיעה בגוף או נפילה מחוץ לרכב, מומלץ לכל משתתף לדאוג לביטוח זה בעצמו. ככל וייגרם נזק לרכב או לגוף בזמן הטיול המשתתפים מתחייבים שלא לתבוע את המועדון ו/או מנהל המועדון ו/או בעלי המועדון ו/או של המדריכים ו/או המכוונים במהלך הטיול ו/או מובילי הטיולים ו/או יוזמי הטיולים ו/או את חברת גרופהום יזמות בע"מ המנהלת את המועדון. המשתתפים בטיול מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל זכות תביעה הקשורה לפגיעה בגוף וברכוש הקשורה להשתתפותם בטיול. כל משתתף אחראי לרכבו ולמטיילים בו.

8. דמי ההרשמה לטיולים אינם כוללים ביטוח כלשהו למשתתפים בטיולים או ביטוח נזקים לרכב שעלולים להתרחש במהלך הטיולים בשטח, על המטיילים לדאוג לעצמם לביטוחים מתאימים אלו למקרה של נפילה או נזק שנגרם מחוץ לרכב או לרכב עצמו במהלך הטיול. המועדון אינו אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש במהלך הטיול לרבות במקרים של גניבת רכוש מהרכב או גניבת רכב במהלך הטיול, מומלץ להקפיד לסגור את הרכב בזמן ההפסקות בשטח.

9. ידוע לי ומוסכם עלי כי במידה ואדרש לחילוץ בשטח של רכבי, המועדון ו/או יוזמי ומובילי הטיולים ו/או מנהל המועדון אינו אחראי לגרירה או חילוץ של רכבים הנתקעים בשטח מכל סיבה שהיא ועלי להתקשר עם גוף גרירה מקצועי המתמחה בחילוץ, וזאת על מנת למנוע נזקים שעלולים להיגרם לרכב בזמן החילוץ, אולם מוביל הטיול יעשה את כל המאמצים הסבירים לסייע במידת האפשר אם לדעתו החילוץ אינו עלול לגרום נזק לרכב.

10. ההרשמה לטיולי המועדון כפופה לתנאי התקנון המפורט לעיל ועד 48 שעות ממועד הטיול על בסיס מקום פנוי ולפי כל הקודם זוכה. ביטול השתתפות בטיולים חד יומיים בארץ לאחר ההרשמה באתר ועד 48 שעות ממועד התחלת הטיול ניתן החזר כספי בניכוי 30% מעלות הטיול, ביטול השתתפות בטיול פחות מ-48 שעות ממועד הטיול בחיוב מלא וללא החזר דמי השתתפות.

11. המועדון יקבל החלטה על קיום/ביטול הטיול במידה והושגו מינימום 6 נרשמים הנדרשים לטיול, הודעה על קיום הטיול תשלח לנרשמים מיד עם סיום גיבוש מינימום 6 נרשמים הנדרשים לקבוצה לביצוע הטיול ועד 48 שעות ממועד הטיול.

12. הנרשמים לאתר יצורפו לקבוצת הוואצאפ של המועדון לצורכי עדכונים הקשורים לטיולי המועדון. בכל שלב יוכלו הנרשמים להסיר את עצמם מקבוצת המועדון במידה ואינם מעוניינים בקבלת עדכונים שוטפים של המועדון.

13. הטיולים והמסעות שמארגן המועדון מצולמים ועולים לאתר ולקבוצות המועדון ברשתות החברתיות לרבות סרטון טיול ביוטיוב, מי שאינו מעוניין בפרסום תמונתו מוזמן לפנות למועדון בכל שלב להסרת התמונה והמועדון יפעל בהתאם. כמו כן ניתן לעדכן את המועדון מראש במידה ולא מעוניינים להופיע בתמונות הטיולים המתפרסמות באתר, והמועדון יפעל בהתאם.